کُما در بازار سکه و طلا؛ مردم رغبتی برای خرید ندارند.