مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان: کاروانسرای وکیل کرمان در دهه فجر افتتاح می‌شود