کاروانسرای وکیل ، هتلی از خاک بر افلاک ، در قلب شهر کرمان .